โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน : ๑ ในโครงการร่วมเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


อินโฟกราฟฟิคแนวปฏิบัติ 10 ข้อ
12 ต.ค. 61 / คลิก 1,510
แนวปฏิบัติ 10 ข้อ
12 ต.ค. 61 / คลิก 1,590
แนวปฏิบัติ 10 ข้อ
14 ก.พ. 61 / คลิก 1,082
แนวปฏิบัติ 9 ข้อ
14 ก.พ. 61 / คลิก 653
แบบประเมินโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ และหลอดเลือด
14 ก.พ. 61 / คลิก 330
ตัวอย่าง วิธีการใช้แบบประเมิน
14 ก.พ. 61 / คลิก 137
คำแนะนำหลังประเมิน
14 ก.พ. 61 / คลิก 143
ทางเลือกใหม่ การเลิกบุหรี่ด้วยการนสดกดจุดสะท้อน
14 ก.พ. 61 / คลิก 195
ตอนการนวดกดจุดสะท้อนเท้า
14 ก.พ. 61 / คลิก 424
5A หรือ ถนน ปชต
14 ก.พ. 61 / คลิก 249
การเพิ่มความสำเร็จในการเลิกสูบบุหรี่
14 ก.พ. 61 / คลิก 304